Nàdia Garcia Montero

La meva passió és l'aprenentatge i el desenvolupament del potencial humà. Sóc Llicenciada en Pedagogia a la Universitat Ramon Llull, Màster en Psicopedagogia per la UOC i Diplomada en Pedagogia Sistèmica a CUDEC, Universitat Multicultural. Com a terapeuta m'he format en Programació Neurolingüística, Coaching i Psicoterapia Gestalt d'acord als criteris de l'AETG. Vaig iniciar el meu recorregut professional acompanyant processos d'innovació i millora educativa a ESADE Business School i he exercit com a psicopedagoga a Escola Andorrana i el Ministeri d'Educació. Més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de la psicopedagogia i atenció a la diversitat. 

Karine Pistre Sanz

Sóc titulada en el grau de logopedia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . Durant el meu recorregut universitari vaig poder ampliar els meus coneixements a través de les pràctiques realitzades, entre d'altres, a l'Escola d'Educació Especial (CEE) de les Aigües a Mataró i al CREDA Pere Barnils, Barcelona, on vaig estar com a logopeda itinerant a diferents escoles. Gràcies a aquesta trajectòria he adquirit un rigor, una disciplina i un dinamisme que és molt present a l'hora de treballar amb els meus pacients. Actualment segueixo tenint un aprenentatge continu per tal de poder oferir la millor versió de mi mateixa.

L'atenció individualitzada, la coordinació entre professionals i l'assessorament i tractament personalitzats són els tres imprescindibles en la meva feina. Comprendre els neguits dels pacients i acompanyar-los en el procés d'aprenentatge i/o rehabilitació és la meva prioritat i són claus per poder arribar als objectius establerts.

Mireia Fumenal Artés

Des de ben petita he tingut clara la meva vocació. Durant aquests 6 darrers anys he tingut la oportunitat de formar-me com a professional en l'àmbit educatiu i d'atenció a la diversitat. L'any 2020 vaig obtenir el Grau de Mestra d'Educació Primària amb la menció d'Atenció a la Diversitat i a les Necessitats Educatives (Universitat de Lleida), posant en pràctica els aprenentatges en diferents tipologies d'escola (ordinàries, rurals i de màxima complexitat). Aquesta menció va generar en mi la necessitat de créixer i ampliar els meus coneixements per poder atendre de forma més inclusiva i òptima, tot aquell infant o jove (amb les respectives famílies) amb dificultats o trastorns de l'aprenentatge. Aquest motiu em va portar a voler formar-me com a Psicopedagoga (Universitat Oberta de Catalunya) realitzant les pràctiques finals en aquest mateix centre.

Paral.lelament he realitzat cursos que em permetessin obtenir un coneixement més específic sobre diferents casuístiques com són la formació en Trastorns de l'Aprenentatge, de la Conducta i Afectius a Integratek i la formació en Dificultats Específiques de la Lectoescriptura a Prisma.

Naila Gómez Bilbao

Sóc llicenciada en Psicologia a la Universitat de Barcelona i Màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat Ramon Llull.
He realitzat les pràctiques a diferents centres com CIEL (Centre especialitzat en la Investigació i Ensenyança del Llenguatge), ECID (Equip Clínic d'Intervenció a Domicili), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) i HDB (Hospital de Dia Infanto-juvenil de Badalona). Aquest recorregut m'ha enriquit molt tant personalment com professionalment i és la guia en la qual em baso a l'hora de treballar amb plena dedicació.
Em continuo formant constantment en el que més m'agrada; els més joves i treballo atenent la diversitat en l'àmbit infantil. Ajudant a nens, joves i famílies a millorar la seva qualitat de vida.