Avaluació i diagnòstic


 Orientació i Acompanyament  Familiar

 

Intervenció psicològica i educativa en trastorns del neurodesenvolupament

 


TDAH 


Trastorn Espectre Autista


Trastorns de l'aprenentatge


Logopedia

Suport escolar