L'Institut Educa és una clínica psicopedagògica especialitzada en el tractament dels transtorns del neurodesenvolupament. Integrem diferents disciplines per donar resposta a les necessitats educatives i terapèutiques de cada cas.