Educació Emocional per joves i adolescents


L'educació emocional sistèmica és una gran innovació educativa que possibilita cada cop a més joves, treballar en el seu propi procés d'aprendre a viure i a conviure d'acord als següents objectius:

Afavorir la reconciliació amb les seves arrels i el respecte per les dels altres. 

Fomentar l'agraïment, la confiança i la seguretat bàsica. 

Treballar la consciència de grup i de pertinència més enllà de l'individu. 

Enfortir la pròpia identitat,  projecte de vida i responsabilitat personal.

Acompanyen als joves en el desenvolupament de la seva pròpia intel·ligència emocional. Sens dubte és un valor afegit i una clau d'èxit. Terapia Gestalt 


La Teràpia Gestalt és un tipus de teràpia que pertany a la psicologia humanista (o Tercera Força). Aquesta es caracteritza per aportar recursos que sovint queden fora de l'àmbit clínic i que s'enfoquen al desenvolupament del potencial humà. 

Alguns dels terapeutes més importants d'aquesta corrent són Fritz Perls, Claudio Naranjo, Adriana Schnake o Jean Marie Robine. 

Aquest tipus de Teràpia es basa en:

  • L'aquí i ara: viure i sentir el present. Viure i sentir la realitat.
  • L'adonar-se'n (awareness):  Només es necessita ser conscient per canviar (si es desitja) una conducta.
  • Acceptar el que som i desenvolupar la responsabilitat: no buscar ídols, adonar-nos d'els 'hauries', ser responsable dels propis actes. 
  • Desenvolupar un bon afecte per nosaltres mateixos.

Et sorprendrà!