Terapia Gestalt 


La Teràpia Gestalt és un tipus de teràpia que pertany a la psicologia humanista (o Tercera Força). Aquesta es caracteritza per aportar recursos que sovint queden fora de l'àmbit clínic i que s'enfoquen al desenvolupament del potencial humà. 

Alguns dels terapeutes més importants d'aquesta corrent són Fritz Perls, Claudio Naranjo, Adriana Schnake o Jean Marie Robine. 

Aquest tipus de Teràpia es basa en:

  • L'aquí i ara: viure i sentir el present. Viure i sentir la realitat.
  • L'adonar-se'n (awareness):  Només es necessita ser conscient per canviar (si es desitja) una conducta.
  • Acceptar el que som i desenvolupar la responsabilitat: no buscar ídols, adonar-nos d'els 'hauries', ser responsable dels propis actes. 
  • Desenvolupar un bon afecte per nosaltres mateixos.

Et sorprendrà!
 


Educació Emocional
 

Un acompanyament per als més joves. Educar en la salut emocional és l'eina de prevenció més eficaç. 
L'Educació Emocional sistèmica és una gran innovació educativa que possibilita cada cop a més joves, treballar en el seu propi procés d'aprendre a viure i a conviure d'acord als següents objectius:

  • Afavorir la reconciliació amb les seves arrels i el respecte per les dels altres. 
  • Fomentar l'agraïment, la confiança i la seguretat bàsica. 
  • Treballar la consciència de grup i de pertinència més enllà de l'individu. 
  • Enfortir la pròpia identitat,  projecte de vida i responsabilitat personal.

Acompanyem als joves en el desenvolupament de la seva pròpia intel·ligència emocional. Sens dubte és un valor afegit i una clau d'èxit personal.