CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

12.03.2018

Institut Educa és un espai educatiu que té com a objectiu contribuir al creixement personal i familiar, aportant una mirada educativa diferent i complementària. Educar la consciència, el respecte i l'autoconeixement com a bases del benestar.

Un aprenentatge per tota la vida. 


Nàdia Garcia Montero

860325