Novetats per aquest estiu

14.05.2019

Programes d'Educació Emocional  per a joves de 12 a 14 anys i de 14 a 16 anys. 

Es tracta de 2 tallers programats amb l'objectiu de fomentar recursos emocionals que serveixin per a la prevenció de conductes i situacions de risc habituals en aquestes etapes. 


Volem que els joves aprenguin:

- habilitats d'autoconeixement

- a sentir-se bé amb si mateixos

- a comprendre's i a comprendre als altres

- a comunicar millor el que senten i el que necessiten

- a identificar pressions externes i a afrontar conflictes

- a planificar, pronosticar i calibrar conseqüències en la presa de decisions


Objectius:

1. Conèixer-se i comprendre's millor.

2. Acceptació del propi cos, fomentar una visió realista i positiva d'un mateix.

3. Acceptar-se i acceptar als altres.

4. Desenvolupar la capacitat d'expressar necessitats o emocions.

5. Desenvolupar la responsabilitat personal sobre les pròpies emocions i conductes en relació a la salut.

6. Desenvolupar la capacitat d'acceptar o rebutjar demandes, resistint a prensions externes.

7. Desenvolupar habilitats per afrontar conflictes interpersonals.

8. Reconèixer els valors socials, familiars i personals.

9. Comprendre com aquests valors o principis afecten la conducta.

10. Practicar l'establiment d'objectius a curt i llarg termini.

11. Aprendre a predir possibles conseqüències de les accions o conductes.

12. Practicar un model de presa de decisions. 


Demana informació sense compromís, grup reduit, places limitades.

Educació i compromís social. 

Telèfon: 860325