EDUCACIÓ I CONSCIÈNCIA

09.03.2018

Institut Educa és un espai educatiu per al desenvolupament de la persona.

La meva intervenció és una proposta integrativa de diferents camps de coneixement, al servei de l'educació i del desenvolupament personal i familiar.

Més fàcil que reeducar adults, és acompanyar els infants de tal manera que arribin a l'edat adulta amb un alt nivell de benestar personal. La consciència d'un mateix com a pare, mare i educador té un paper fonamental en aquest sentit.

La visió sistèmica ens diu que tot està unit i vinculat. Tant si volem, com si no, de manera conscient o inconscient, sempre transmetem informació. En aquest sentit, els fills esdevenen en moltes ocasions els nostres mestres, els nostres miralls i els miralls del nostre sistema familiar.  Què observes?

Nàdia Garcia Montero

INSTITUT EDUCA

860325