BLOG

El mindfulness o atenció plena, és una pràctica coneguda des de fa més de 2500 anys i que té els seus origens a la India i el Nepal. La seva pràctica ens ajuda a desenvolupar la capacitat de conectar-nos amb el moment present. Per la seva eficàcia i senzillesa esdevé molt més que una eina en la reducció de...

Todo aquello que reprimimos y no hacemos consciente, se acaba proyectando en la propia biologia o en los demás.

Las aportaciones de estos dos campos de conocimiento nos hacen tomar conciencia de los mecanismos que utilizamos para relacionamos con nosotros mismos y con los demás.

Les 5 llibertats que proposa Virginia Satir (1916 - 1988), ens ajuden a sobreviure a l'estrès quotidià i ens apropen al benestar personal.

Tots hem escoltat parlar del concepte d'Intel.ligència Emocional desenvolupat pel psicòleg Nord- Americà Daniel Goleman en els anys 90. Segons les investigacions recollides per Goleman, les persones que tenen un alt nivell d'Intel·ligència Emocional són més eficaces afrontant els reptes del dia a dia i gaudeixen d'un millor benestar personal i...