Avaluació i diagnòstic

L'avaluació psicològica permet realitzar un diagnòstic específic basat en la evidència científica. Dins del nostre centre, donem una resposta individualitzada a tot aquest procés, identificant les àrees problemàtiques, les fortaleses i els recursos disponibles a cada persona. 

Intervenció en Psicopatologia i Conductes adictives

A través d'una visió holística, pretenem desenvolupar un pla individualitzat de treball conjunt que  permetrà assolir els objectius plantejats i avaluar de manera continuada el progrés a nivell psicopatològic. 

Envelliment i Demències

Oferim un servei especialitzat d'atenció psicològica a persones grans amb deteriorament cognitiu amb nous models d'estimulació, així com assessorament i acompanyament a familiars  i/o altres professionals implicats.